Asmira Petrol

Asmira Petrol, uzun yıllardır süregelen marin istasyon işletmeciliği geleneğini Torbalı- Aydın karayolu üzerinde yer alan 52 yıllık akaryakıt istasyonunu yenileyerek Asmira Group bünyesinde 2018 yılında faaliyete başlamıştır. Modern istasyon alt/üstyapısı, sahip olduğu donanımlı operasyon merkezi ve kalifiye insan kaynağı sayesinde Asmira Petrol, sıradan bir akaryakıt istasyonu olmanın ötesinde, sofistike bir “hub” olan Torbalı’dan yönetilmektedir. Akaryakıt sektöründe; İstasyon Yönetimi, Toptan Akaryakıt Satışı, Taşıt Tanıma Sistemleri ve Madeni Yağlar gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan Asmira Petrol, benimsediği kurumsal değerleri ve güçlü kimliği doğrultusunda tüm iç ve dış müşterilerinin beklentilerini aşmayı kendine amaç edinmiştir. Müşteri memnuniyetini beklenti ötesine taşımak için “yalın hizmet yönetimi” nosyonunu benimseyen Asmira Petrol, insana ve insan ilişkilerine yatırım yaparak, entelektüel sermayesini güçlendirmeyi “uzun vadeli sürdürülebilir hizmet felsefesi” olarak benimsemektedir.