EÇEV

EÇEV’i destekliyoruz çünkü…

Bilimsel, sorgulayıcı, yaratıcı, katılımcı eğitim sistemine katkı sağlamayı amaçladıkları için.

Çağdaş eğitimi destekledikleri, dezavantajlı bölgelerde yer alan öğrencilerin bütüncül eğitim olanaklarına kavuşmaları adına fiziki koşulları oluşturdukları için.

Maddi olanaksızlıkların eğitim hakkına engel olmasını kabul etmeyerek her çocuğun çağdaş eğitim fırsatına ulaşmasını hedefledikleri için.

Yurt ve pansiyonlar inşa ederek kız çocuklarının okumasına destek verdikleri için.

Eğitim merkezlerinde, öğrencilere okul sonrası ve hafta sonları kütüphane, bilgisayar gibi olanakları kullanmalarının yanı sıra, akademik destek ve atölye çalışmaları sağladıkları için.

Kaliteli eğitimin etki alanının genişletilmesinin, toplumsal refah seviyesini arttıracağına inandığımız için.

EÇEV resmi sitesi http://www.ecev.org.tr