TİYATRO TERMİNAL

TİYATRO TERMİNAL’i destekliyoruz çünkü…

İzmirli bir özel tiyatro topluluğu olarak çok sesli bir yapıda örgütlendikleri ve demokratik bir ansambl özelliği taşıdıkları için.

Çağının sorunlarını eyleyerek deneyselci ve devinimli bir yaklaşımla ele aldıkları için.

Özgün metinleri, bu topraklara ait hikayeleri, yeni dilleri, yeni söylemleri, yeniyi hedefledikleri için.

Rutin pratiklerin ve söylemlerin dışına çıkarak; nitelikli, özgün, sofistike olanı söyledikleri ve eyledikleri için.

İnsan denen varlığın mücadelesinde, sanatın en anlamlı çıkış olduğunu bildiğimiz için.

Gerhard Richter’in “Art is The Highest Form of Hope” ifadesine katıldığımız için.

TİYATRO TERMİNAL resmi sitesi http://www.tiyatroterminal.com/